Statsautoriserede fodterepeut
Tove Conell Pedersen
27 24 42 42En person som vejer 70 kg, vil belaste hver fod med i alt ca. 100 tons for hver løbet kilometer!


Klinik for fodterepeut - Nørrebro - Tilskud

Tove Conell Pedersen

Klinik i rolig kvarter med gode offentlige transport muligheder.

Den offentlige sygesikring


Sukker syge:


Dibetes patienter både Type 1 og Type 2 kan få tilskud.
Det er årstatus der bestemmer hvilken gruppe fra 1 -4 du til høre. Gruppen fortæller hvor mange behandlinger på et år man kan få tilskud til.

Nedgroede negle:


Nedgroet negle der ydes et tilskud til et begrænset antal behandlinger. For at få tilskud skal der forelægge en henvisning fra egen læge.

Gigt Patienter:


Slid og led gigt i foden gives der tilskud til på 50%. For at få tilskud skal der forelægge en henvisning fra egen læge.

Arvæv:


Gælder kun patienter der i perioden fra 1930 til 1977 blev fodvorter behandlet med radium- eller røntgenbestråling.
Der yders et tilskud på 50% til fodbehandling. der yders også tilskud til indlægssåler, såfremt det er nødvendig. For at få tilskud skal der forelægge en henvisning fra egen læge.

Kommunen Pensionister


Pensionister kan få tilskud fra kommunen det er formue bestemt og man skal søge om det via formular SP247

Privatsygesikringen Danmark


Danmark yder tilskud til fodbehandlinger se Danmarks regler.

Fornuftig pleje af fødderne, mindsker risikoen for fodsår.