Fodnussen - Tove Conell Pedersen

Statsautoriserede fodterapeut med ydrenr.

27 24 42 42 - fodnussen@conell.dk

En person, som vejer 70 kg, vil belaste hver fod med i alt ca. 100 tons for hver løbet kilometer.

Samarbejdspartner:

Nyhed

Nyt Sunheds- og velæres center

Bestående af Statsautoriserede Fodeterapeut og Thai massage. Derudover er der tilknyttet en IT-konsulent.

Blue Orchid Massage: Nuch.
Når din krop er spændt, øm eller du bare har behove for 100 % nydelse.
+(45) 49 40 81 31.


TSP-ReGo: Torben Schwartzbach Petersen
IT-konsulent og økonomisk rådgivning med mere end 23 års erfaring.
+(45) 42 33 92 87.
tsp@tsprego.dk
Nyhed:Manicure og Padicure salon
Åbner snart.
Hvor fra kan du få tilskud Hvem kan få tilskud Tilskud
TILSKUD VIA REGION
Lov:

Sundhedslovens § 68.
Bekendtgørelse om tilskud til fodbehandling i praksissektoren
PATIENTER MED:
• Diabetes.
• Nedgroede tånegle.
• Arvæv efter strålebehandling af fodvorter.
• Svær leddegigt.
• Svær psoriasisgigt.
Krav:
• Henvisning fra praktiserende læge.
TILSKUDSPROCENT
Patienter med nedgroede negle samt patienter med arvæv efter strålebehandling af fodvorter: 40%
Resterende patientgrupper: 50%
Type af behandlinger: • Afhænger af patientgruppe, men er defineret i praksisoverenskomsten: ”Aftale om fodterapi”.
Antal behandlinger.
Antal behandlinger med tilskud vurderes af behandleren, dog er der:
• Begrænsninger på antal behandlinger af diabetespatienter afhængigt af placering i risikogruppe
• Loft på antal ydelser for patienter med nedgroede negle.
ALMINDELIGT HELBREDSTILLÆG VIA KOMMUNE Lov:
Lov om social pension § 14a
RESSOURCESVAGE PENSIONISTER OG FØRTIDSPENSIONISTER MED BEVILGET FØRTIDSPENSION FØR 2003
Krav:
• Skal efter lægehenvisning have ret til tilskud via regionen og dermed have en af følgende diagnoser: Diabetes, Nedgroede tånegle, Arvæv efter strålebehandling af fodvorter, Svær leddegigt eller svær psoriasisgigt.
• Være uden eller med begrænset formue og med ingen eller lave indtægter ud over pensionen.
TILSKUDSPROCENT:
• Maks 85 % af patientens egenbetaling efter tilskud fra regionen.
• Tilskudsprocent kan blive lavere, da lønindtægter eller private pensionsordninger modregnes.
Type af behandlinger:
• Afhænger af patientgruppe, men er defineret i praksisoverenskomsten: ”Aftale om fodterapi”.
Antal behandlinger
• Tilskuddet sker som et supplement til det regionale tilskud og følger dermed reglerne herfor.
UDVIDET HELBREDSTILLÆG VIA KOMMUNE
Lov:

Lov om social pension § 14a.
RESSOURCESVAGE PENSIONISTER OG FØRTIDSPENSIONISTER MED BEVILGET FØRTIDSPENSION FØR 2003
Krav:

• Skal have et behov for fodbehandling, der ikke dækkes af den regionale tilskudsordning. Kommune vurderer behovet.
• Patienter som har ret til regionalt tilskud skal have opbrugt deres tilskudsmulighed her, før de kan få udvidet helbredstillæg.
• Være uden eller med begrænset formue, og med ingen eller lave indtægter ud over pensionen.
TILSKUDSPROCENT:
• Maks 85 % af behandlingens pris.
• Tilskudsprocent kan blive lavere, da lønindtægter eller private pensionsordninger modregnes.
• Der kan være yderligere egenbetaling, hvis kommunen har indgået en prisaftale med en billigere leverandør, fx en ikke-autoriseret behandler, som tilskudsdelen på 85% fastsættes ud fra.
Type af behandlinger:
• Fodbehandling og andre fodterapeutiske ydelser, der ikke dækkes af den regionale tilskudsordning. Tilbuddet differentierer fra kommune til kommune.
Antal behandlinger:
• Ydes efter kommunens skøn over behovet. Nogle kommunerne har loft på antal behandlinge.
PERSONLIGT TILLÆG VIA KOMMUNE.
Lov:
Lov om social pension § 14.
MEGET RESSOURCESVAGE PENSIONISTER OG FØRTIDSPENSIONISTER MED BEVILGET FØRTIDSPENSION FØR 2003.
Krav:

• Skal være bevilget tilskud til enten almindeligt helbredstillæg og/eller udvidet helbredstillæg.
• Skal være særligt økonomisk trængte.
TILSKUDSPROCENT:
• Personligt tillæg til dækning af egenbetalingen på 15 %.
Antal behandlinger:
• Følger regler om behandlingsbehov efter reglerne om almindeligt helbredstillæg og/ eller udvidet helbredstillæg.
TILSKUD TIL FODINDLÆG VIA KOMMUNE.
Lov:
Servicelovens § 112
Hjælpemiddelbekendtgørelsen
§ 11, 12 og 19 samt Bilag 1
BORGERE I KOMMUNEN MED VARIGT NEDSAT FYSISK FUNKTIONSEVNE.
Krav:
• Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
• Kommune vurderer borgerens behov.
TILSKUDSPROCENT:
• Tilskuddet er et fast beløb, som svarer til det billigste hjælpemiddel fra kommunal leverandør.
Type behandling:
• Individuelt fremstillede fodindlæg.
Antal behandlinger:
• Efter kommunens vurdering, men typisk et par indlæg pr. år.
TILSKUD VIA ”SYGEFORSIKRINGEN DANMARK. TILSKUD TIL BEHANDLING HOS FODTERAPEUT FOR MEDLEMMER AF ”SYGEFORSIKRINGEN DANMARK”
Krav:
• Medlemskab af gruppe 1 eller 2.
• Medlemskab af gruppe 5 (kun indlæg).
TILSKUDSPROCENT:
• Støtte efter sygeforsikringens gældende takstblad.
Antal behandlinger: • Angivet i sygeforsikringens gældende takstblad.
• Ved medlemskab af sygeforsikringens gruppe 5; kun støtte til indlæg.
TILSKUD VIA ANDEN PRIVAT SUNDHEDSFORSIKRING. BORGERE SOM ER OMFATTEDE AF PRIVATE SUNDHEDSFORSIKRINGER. TILSKUDSPROCENT OG ANTAL BEHANDLINGER:
• Afhængig af forsikringsbetingelser.

Prisliste 2021

Info
Kr. 460 pr. behandling.
Betalings metode: Kontant, Mobilpay, Giro og Bank.

Erhvervslejemål:

Til leje
Til Leje
Kontor, Massage, Zoneterapeut og anden alternativ Sundhedsbehandling.
Fri: El, Varme og Internet.
Fælles areal: Køkken, toilet, gang og indgang.
Ørnevej 13
2400 København NV
Brutto areal: 23 m2.
Leje pr. m2 månedlig: Kr. 218